logo
XS
SM
MD
LG
Телефон для довідок:     +38(096)475-99-55
Електронний медичний сервіс Тернопільщини

Про медичний заклад

«Тернопільська Університетська лікарня» є клінічним лікувально-профілактичним закладом охорони здоров’я Тернопільської області. Університетська лікарня – головний лікувально-профілактичний заклад області, який є клінічною базою для кафедр Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського, базою підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу, підготовки лікарів-інтернів, проходження практики студентів медичних університетів і медичних коледжів.

Основні завдання, які вирішує Університетська лікарня:

1. Забезпечення в повному обсязі високоспеціалізованою стаціонарною та консультативно-поліклінічною медичною допомогою населення області.

2. Надання сільським, селищним, міським, районним лікувально-профілактичним закладам організаційно-методичну допомогу з метою підвищення якості лікувально-профілактичного обслуговування населення області.

3. Підвищення якості підготовки медичних кадрів.

4. Сприяти створенню умов для проведення навчально-педагогічного процесу з використанням сучасних досягнень медичної науки і техніки.

5. Сприяти забезпеченню умов для виконання науково-практичних досліджень за тематикою клінік.

6. Підвищення кваліфікації лікарів, медичних сестер на робочих місцях, забезпечення практики студентів ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського, медичних коледжів, спеціалізація сестринського персоналу сільських, селищних, міських, районних лікувально-профілактичних закладів області.

7. Напрацювання за завданням органів охорони здоров’я заходів, направлених на підвищення якості медичного обслуговування і охорони здоров’я населення області, зниження захворюваності, лікарняної летальності, інвалідності та смертності за напрямками діяльності.


Головний лікар Університетської лікарні


 

БЛІХАР ВАСИЛЬ ЄВГЕНОВИЧ

1. Розробляє і здійснює заходи, спрямовані на підвищення якості і культури діяльності Університетської лікарні з медичного обслуговування населення області, надання високоспеціалізованої стаціонарної, консультативно-поліклінічної допомоги;

2. Затверджує комплексні річні плани Університетської лікарні, включаючи всі напрямки її трудової діяльності;

3. Координує організаційно-методичну роботу лікувально-профілактичних закладів області зі сторони Університетської лікарні та інших обласних закладів охорони здоров'я при делегуванні відповідних функцій лікувальними закладами базових територіальних структур;

4. Забезпечує своєчасне впровадження в практику сучасних методів і засобів профілактики, діагностики та лікування хворих;

5. Вивчає та впроваджує нові організаційні форми медичного обслуговування населення і передового досвіду роботи лікувально-профілактичних закладів області та регіону.